Hurda Alımı

Pek çok sektörde en önemli adımlardan biri hurda alımı denilebilir. Yaşanan değişimlerle, sürekli gelişmeye devam eden sektörlerden biri olarak hurdacılık, tüm süreç boyunca titizlikle uğraşılan işlerin başında gelmektedir. Geri dönüşüme uğrayabilen pek çok parçanın olması, bu işin ne kadar değerli olduğunu göstermektedir.

 Hurda Alımı Yapılırken Nasıl Bir Yol İzlenir?

Dünya nüfusunun bu kadar hızlı artması ve elektronikten diğer pek çok sektörde hızlı tüketimin dünyada yaşanması, hurdacılığın daha çok gündeme gelen sektörlerden biri olmasına neden olmuştur. Atıl durumda olan eşyaların hurdacılar tarafından alınması ve geri dönüşüme katılması son derece önemlidir. Geri dönüşüme verilen önem, çevremizin ve dünyanın da temiz tutulmasını sağlamaktadır. Hurdacılığın ülke ekonomisine katkısı yadsınamaz.

Hurda alımı denildiğinde eskiden gelen bir anlayış olsa da bunun son yıllarda yıkıldığını söylemek mümkündür. Bugün milyon dolarlık bir sektör olmasıyla modernize edilmiştir. Çöpe gidecek olan tüm kullanılmış ürünlerin, geri dönüşüm sayesinde ekonomiye katkısı bulunmaktadır. Herhangi bir alet veya makine işlevini yitirip çöpe atıldığında, kullanılabilecek tüm parçaların da yok olması hatta doğaya karışarak çevreyi kirletmesi ve ekonomik israfa neden olması söz konusudur. İşini iyi yapan hurdacılara bu kullanılmış ürünler teslim edilerek, bunların yeniden değerlendirilmesinin önü açılır.

Tüketicinin son yıllarda hurda değerlendirmesi konusunda bu kadar bilinçli hale gelmesiyle, hurdaya çıkmış pek çok eşyanın artık önemsiz olmadığı farkındalığı artmıştır. Pek çok malzemenin geri dönüşüme uygun olduğu artık bilinmekte ve hammadde talebinin azalmasında hurdacılık olumlu etki yaratmaktadır.

Hurdacılık geri dönüşüm işlemlerinin ilk basamağı olarak düşünülebilir. Geri kazanımda işlenen tüm malzemelerin toplanıp ayrılması, hurdacılıkla başlatılmaktadır. Atık ille karıştırılmaması gereken hurdanın, hurdacı açısından belli bir mali değeri olduğu göz ardı edilmemelidir.

Geri Dönüşüm Aşamaları

Hurda alımı yapılarak; hurdaların ayrımı, işlenmesi, geri kazanılan ürünlerin pazara sunulmasıyla, aşamalar tamamlanır. En fazla değerlendirilen hurda atık çeşitleri göz önünde bulundurulduğunda; metal kağıt, plastik, endüstriye atık, kablo, ahşap gibi ürünleri geri dönüşümle kullanıma daha rahat sunmak mümkün olmaktadır.

Hurdaya çıkan ürünler kullanım alanlarına uygun halde, farklı işlemlerden geçmektedir. Maliyeti yüksek ve doğaya çok zarar veren hurdalar değerlendirilerek, çöp miktarının azaltılması düşünülmektedir.

Öncelikle gelen tüm hurdalar ana gruplara ayrılmaktadır. Hurda geri dönüşüm firmaları tarafından toplanan hurdaların fiyatlandırılması, çeşitlerine göre yapılmaktadır. Öncesinde bertaraf işlemleri yapılarak, buna göre değerlendirilir.

Geri dönüşüm sektörünü daha gelişmiş hale getirmek amacıyla tüketiciye endeksli etkinliklerden, büyük makineli tesislere kadar pek çok program ve teknoloji kullanılmaktadır.

Geri dönüşüm işlemleri bir zincir olarak gerçekleştirilmektedir. Her hurdanın değerine ve çeşidine göre toplanması, biriktirilmesi, tasnifi ve geri kazanıma gitmesi, işçilik gerektiren çalışmalardır. Bu işi yapan insanların malzemeyi iyi tanıması gerekir.

Hurda Firması Belirlenirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hurdaların toplanması, nakliyesi, maliyetli ve meşakkatli bir süreçtir. Hurda taşımak için bir nakliye aracına ihtiyaç duyulmaktadır. Hurdalar araca yüklendikten sonra; gerekli tedbirler alınarak, satmak için alıcı bulunabilmektedir. Bu işi profesyonel yapmak isteyenlerin belge alması şartı vardır.

Hurdanın geri dönüşüm uygunluğuyla birlikte, geri dönüştürme yatkınlığı da tercih edilmesinde etkilidir. Geri dönüştürülmeye yatkın hurdalar, hem iş gücünden hem de zamandan tasarruf etmeye yardımcı olmaktadır.

Son yıllarda Türkiye’de de görmesi gereken değere ulaşmasıyla birlikte, sektör artık kendi kurallarını oluşturmaya başlamış denilebilir. Sektör çalışanları ve firmalar, büyük şehirlerin mahallelerine konteynerler yerleştirerek, hurdaların ayrışması için çalışmaktadır. Bu da hurda toplama işlemini daha ciddiye alınır hale getirmiştir. İthalatın azalmasında, yaptığı geniş çaplı dönüşümle büyük bir yeri vardır. Hurda alımı için firma belirlenirken, hangi şartlarda yapılacaksa, fiyat ve fire bilgisi alınarak, satılacak yere buna göre karar verilmelidir. Firmalara iletişim numaralarından ulaşarak, hurda alım-satım işlemleri gerçekleştirilebilir. 

Müşteri Temsilcisi

Hurdacı Ara ile iletişime geçtiğiniz için teşekkürler! Size nasıl yardımcı olabiliriz?

19:07:19
Görüşmeyi Başlat